RAAMATTUKIRJEOPISTO

“Tunnetko Raamattusi”?

Oppijakso 11

Rooma ja maailmanvalta Amerikka

Antikristus ja sen profeetta

Tämä lyhyt kirjoitus uusitussa Lutherin Raamatussa vuodelta 1970 löytyy Ilmestyskirja 13 luvussa. Se käsittelee Raamatun ilmaisun ydintä. Apostolin ajoista saakka kristillinen seurakunta on pitänyt katsettaan tulevan antikristuksen ilmestymisessä. Apostoli Johannes kirjoittaa:
“Lapseni, viimeinen aika on käsillä. Te olette kuulleet, että on tulossa Antikristus, ja niin onkin nyt monia antikristuksia ilmaantunut. Tästä me tiedämme, että viimeinen aika on käsillä” (1. Joh. 2:18).

Apostoli Paavali puhuu myös selvästi antikristuksen tulemisesta:
“älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. (1. Tess. 2:3-10).
Paavali oli tietoinen, että antikristuksen tuleminen jo hänen aikanaan oli salaisesti tapahtumassa. Kuitenkin apostoliset todistukset pitivät sitä vielä loitolla. Pian apostolien kuoleman jälkeen kristinuskoon alkoi tulla pakanallisia oppeja. Evankeliumiin alkoi pian tulla kreikkalaista filosofiaa. Siellä, missä Jeesus ja apostolit julistivat pelastusta, alkoi tulla oppeja, että tottelevaisuus Jumalan sanomaa kohtaan tarkoittaa mysteerisiä tapoja ja sakramentteja. Jeesus opetti viimeisillä hetkillään, että minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, selittivät papit Konstantinin ajasta lähtien, että valtiovallalta tulee pyytää apua. Tämän seikan pääkohdan selittää meille raamatullinen profetia. Ilm. 13:1-10 kuvaillaan samaa antikristillistä mahtia, jota olemme jo aikaisemmissa oppijaksoissa käsitelleet.

“…Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan” (Ilm. 13: 2).
Lohikäärme kuvaa saatanaa, mutta tämä “epäeläin” kuvaa myös pakanallisroomalaista valtakuntaa, koska senkaltaista ei todellisuudessa ole eläinkunnassa (katso Dan. 7:7,19). Oliko vain sattuma vai profetioiden täyttymys, että Rooman keisarin Konstantinin istuin siirrettiin Roomasta Bysantiaan (Konstantinopoliin)? Vanhan Rooman imperiumin kruunun otti lopulta roomalainen ylipappikuningas. Hänen valtansa kasvoi kuninkaan ja keisarin yli. Napolilainen professori Bovio sanoi kuninkaastaan: “Sinä saatat kutsua itseäsi kuninkaaksi, mutta roomalainen ilmapiiri antaa leimansa sille, että olet vasalli hänen rinnallaan, joka käskee enemmän maailmaa kuin sinä” (Italia, Nuova, maaliskuussa 1900).

Saksan keisarin Heinrich IV:n kohtalo osoittaa selvästi, millainen valta paaveilla oli kuninkaiden ja keisareiden yli. Keskellä talvea hän seisoi avojaloin Canossan “katumuskodissa” ja odotti paavin armoa, että hän ei menettäisi kruunuaan ja henkeään.
Tuolla tavoin määräilemällä valtiovaltoja ja käyttämällä niitä hyväkseen hengellinen Rooma rakensi ja hallitsi vuosisatoja valtakuntaansa. Kun se vielä joskus saa valtansa takaisin, se tarvitsee tuekseen jonkun suuren valtiovallan, joka langenneen profeetan tavoin, saa toteutumaan sen suunnitelmat ja järjestyksen.

Lohikäärme karitsan muodossa

“Sitten näin, kuinka toinen peto nousi maan uumenista. Sillä oli kaksi sarvea, kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme” (Ilm. 13: 11).
Kun profeetta Daniel tai Johannes Ilmestyskirjassa näki eläimen nousevan merestä, tarkoitti se ilman muuta, että uusi maailmanvalta taistelujen ja sotien kautta nousee kansojen merestä (Dan. luku 7; Ilm. 13: 1). Mutta nyt Johannes näki eläimen nousevan maasta. Se oli ensimmäinen kerta, kun profeetta näki, että eläin (maailmanvalta) nousee maasta. Sen pitää silloin rauhallisissa oloissa nousta maailmanvallaksi. On vain yksi maailmanvalta, joka ei noussut suuruuteensa sotien ja taisteluiden kautta. Se on Amerikan Yhdysvallat. Rauhallisilla neuvotteluilla sen territoriumien kesken perustettiin USA. Kansallinen ja uskonnollinen vapaus on tämän protestanttisen valtion korkein peruslaki. Nämä demokraattiset ominaisuudet eivät kuitenkaan häirinneet Vatikaania eivätkä kääntäneet pois sen erityistä kiinnostusta tähän valtioon. Kuuluisassa kirjassaan Vatikaani ja 20. vuosisata Avro Manhattan kirjoittaa: “Katolinen kirkko, joka satoja vuosia tuki itseään allianssilla Euroopan katolisten valtioiden kanssa, on nyt kääntänyt painopisteensä läntiseen maailmaan. Vatikaani valmistelee ilmapiiriä, jotta se voisi Euroopassa tapahtuneen katastrofin jälkeen luoda uuden katolisen maailman Amerikkaan. Se odottaa sille maallista tukea, joka on sille tarpeen…
Yhdysvalloista tulee pian läntisen maailman rikkain ja aktiivisin maa ja yksi maailman mahtavimmista maista. Vatikaani on keskittynyt jo aikoja sitten ponnisteluihin saavuttaakseen suuremman vaikutusvallan USA:ssa. Se on sen vuoksi seurannut USA:n vuosisatoja vanhaa politiikan lakia pystyäkseen liittoutumaan maailman vahvimpaan valtakuntaan” (sivu 345).

Kun kenraali George Washington nimitettiin vuonna 1775 itsenäisyysarmeijan komentajaksi oli Pohjois-Amerikassa yksi ainoa katolinen kirkkoseurakunta (Filadelfiassa). Vuonna 1946 kuului Amerikkalaiseen katoliseen hierarkiaan 5 kardinaalia, 22 arkkipiispaa, 136 piispaa ja noin 39.000 pappia noin 14.500:ssa seurakunnassa. Noin 21.600 opiskelijaa oli valmistumassa papin ammattiin.

Vuonna 1945 katolinen kirkko omisti tai piti hallussaan yhteensä 11.075 oppilaitosta, joissa annettiin yleissivistävää opetusta 3.205.804:lle nuorelle ihmiselle. Edellisvuoteen verrattuna luku oli lisääntynyt 167.948:lla oppilaalla. Vuosittain noin 85.000 amerikkalaista kääntyy katoliseen uskoon. Kääntyneitä tuli toisen maailmansodan aikana yhteensä 543.970. J. F. Kennedyn presidenttikaudella tämä luku lisääntyi äkillisen nopeasti. Jäsenmäärän kasvun myötä kasvoi Vatikaanin vaikutusvalta uskonnollisessa, yhteiskunnallisessa ja poliittisessa elämässä USA:ssa. Pohjois-Amerikka lukeutuu katolisen kirkon menestyksekkäimpiin lähetystyöalueisiin.

Kahdessa maailmansodassa ja lukuisissa konflikteissa ja muissa sodissa lähimenneisyydessä on Amerikka näyttänyt, että se osaa puhua varsin kovaa kieltä. Kun se kerran tulee täysin Rooman kontrollin alaiseksi, se pakottaa maailman asukkaat noudattamaan sen elämän- ja uskonnon normeja.

Ja tekee suuria tunnustekoja

“Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava oli parantunut. Se tekee suuria tunnustekoja ja saa tulen lyömään taivaasta maahan ihmisten nähden. Niillä tunnusteoilla, joita sillä on valta tehdä ensimmäisen pedon nimissä, se johtaa harhaan kaikki maan asukkaat, niin että saa heidät tekemään patsaan sen pedon kunniaksi, jota on isketty miekalla mutta joka on vironnut henkiin. Se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumarra pedon kuvaa” (Ilm. 13: 12-15).
Olemme melkeinpä valmiita uskomaan, että tämä Ilmestyskirjan ennuste tunnustekoineen, ihmeineen ja vainoineen sopii synkkään keskiaikaan. Tuollainen ei voisi meidän valistuneena aikana koskaan toistua.

A. Omenzetter omaa aavistuksen, kun hän vertaa ajan tapahtumia tähän Raamatunpaikkaan. Hän kirjoittaa: “Ensimmäistä kertaa paavi on puhunut YK:ssa. Maailman suurimmat poliitikot ja johtajat ovat ottaneet hänet vastaan. Miljoonat ja miljoonat pitävät häntä pyhänä isänä, Kristuksen sijaisena maan päällä, virheettömänä Jumalan lähettiläänä, rauhan takaajana. Hänen kuvansa on rikkaiden ja ylhäisöjen palatseissa niin kuin myös neekereiden ja intiaanien majoissa. Tämä kuva puhuu kansojen joukoille sanoja rauhasta, vapaudesta, rakkaudesta ja oikeudenmukaisuudesta maailmassa. Suuret ja pienet, rikkaat ja köyhät, julkisuuden henkilöt ja tavalliset ihmiset kunnioittavat tätä kuvaa. Paavin kuvassa tämä kohottaa kätensä ja julistaa siunausta miljoonille, jotka hänen kuvansa näkevät ja kuuntelevat hänen neuvojaan. Ihmiset kumartavat tätä kuvaa ja rukoilevat innolla ja hartaudella paavia ja hänen kuvaansa.

Radiossa ja lehdissä oli uutinen: Rouva Michael Lanziera New Yorkista oli vaikeasti halvaantunut ja joutui käyttämään rullatuolia. Kun pyhä isä vieraili New Yorkissa, istui rouva Lanziera kotonaan television ääreen ja seurasi, kun paavi johti messua Yankee stadionilla. Sen jälkeen hän vielä toivotti siunausta kaikille television katsojille. Silloin rouva Lanzierasta tuntui, että hän voi jättää rullatuolin ja jälleen juosta. Lehdissä näytettiin kuva rouva Lanzierasta, miten hän onnesta säteilevänä ja ihmettelevänä piti kädessään paavin kuvaa. Paavin kuva voi saada aikaan tunnustekoja ja ihmeitä! Me tulemme tulevaisuudessa näkemään vielä suurempia ihmeitä” (Alarm, sivut 32, 33).

Myös eräs toinen voima on syntynyt ja löytänyt otollisen maaperän USA:ssa. Kyseessä on moderni spiritismi. Aika ajoin se on tehnyt myös katolisessa kirkossa ihmeellisen tuntuisia aikaansaannoksia ja saanut hyvän jalansijan. Olemme nähneet omin silmin suurenmoisen allianssin, jota ei kovasydämisin materialistikaan voi ymmärtää. Jumalan Sana on sanonut meille etukäteen, että antikristillinen valhevoima eli demoniset ihmevoimat tulevat olemaan mukana tapahtumissa.

Jotta kukaan ei voisi ostaa tai myydä

“Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku” (Ilm. 13: 16-17).
Tämä on suuren vastustajan viimeinen lyönti Jumalan seurakunnan nujertamiseksi. Kuten kaikkina aikoina, myös viimeisessä vastakkainasettelussa yritetään horjuttaa kuuliaisuutta Jeesuksen todistuksille ja Jumalan tahdolle.

“Lohikäärmeen raivo yltyi, ja se lähti sotimaan naisen muita lapsia vastaan, niitä, jotka ovat uskollisia Jumalan käskyille ja Jeesuksen todistukselle” (Ilm. 12: 17).
Silloin jokaisen täytyy päättää, kummalla puolella seisoo. Joko hän on kuuliainen Jumalan Sanalle ja vastaanottaa Hänen sinettinsä (Ilm. 7: 2, 3), tai hän kumartaa epäjumalallista mahtia, ottaa hänen tunnusmerkkinsä ja lopulta hänen täytyy kärsiä Jumalan viha (Ilm. 14:9-10).

Hänen nimensä luku on 666

“Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataakuusikymmentä- kuusi” (Ilm. 13: 18).

On uskottu eri ihmisistä tai mahdeista, että tuo luku on antikristuksen (Nero, Hitler, kommunismi). Jotta todelliset totuudenetsijät eivät erehtyisi, Jumalan Sana on antanut monia tuntomerkkejä tuon asian tunnistamiseksi. Viimeinen on hänen nimensä luku.

Se nimi, jota kaikki paavit kantavat on: Vicarius Filii Dei = Jumalan Pojan sijainen. Kun nyt laskemme latinalaiset kirjaimet yhteen, saamme seuraavanlaisen tuloksen:

V
=
5
F
D
=
500
I
=
1
I
=
1
E
C
=
100
L
=
50
I
=
1
A
I
=
1
R
I
=
1
I
=
1
U
S
=
5
112
+
53
+
501
=
606

Kun vainon yö pian laskeutuu yllemme, on meidän hyvä tietää, että sen on voitokkaasti jo miljoonat läpikäyneet ennen meitä. Waldeenit, joita kovimmin vainottiin, ovat lohdutukseksi meille jättäneet seuraavanlaisen laulun, jotta myös me voittaisimme Karitsan verellä:

Runo

Kestä tyynesti, hiljaa taakkasi,
katsahda ylös vankilastasi.
älä anna piinasi painaa itseäsi alas
ole hiljaa, Jumala antaa onnellisuutta.
Epäröinti! Häpeä, polje se lattiaan.
Jumala nostaa sinut, ystävyydellä kantaen,
antaa onnellisuutta kärsimyksissäsi,
haluaa koristaa sinut kruunulla.