Yksi tärkeä seurakunnan tehtävä on laupeus ja avustustyö

”Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?  Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla  ja joku teistä sanoo heille: “Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?  Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. ” Jaak. 2:14-17.

Olemme tehneet avustustyötä  Baltian maissa, Venäjällä, Ukrainassa, Romaniassa, Bulgariassa ja muutamassa Afrikan maassa.  Avustus pyyntöjä on tullut edelleen köyhistä maista ja tarvitaan lisää varoja voidaksemme avustaa köyhiä ja edistää Jumalan työtä siellä.

Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei auttajaa ole. Ps. 72:12.
Suomen seurakunta on avustanut tätä Jumalan rukoushuoneen rakentamista Ukrainassa.
Tällä autolla on viety humanitääristä apua Venäjälle ja Ukrainaan
Ihmiset ovat tosi iloisia, kun saavat apua.
Avustusmatkalla Baltian maissa.

Jos Jumalan Henki sinua kehottaa auttamaan tätä hyvää työtä voit lähettää avustuksesi tilille:

Kansainvälinen Lähetysseurakunta

FI30 5472 0420 0843 35
BIC OKOYFIHH

Kiitos avustasi!

Jumalan Sinua Siunatkoon!