Sapattikouluäksyt 4 neljännes 2023
Sapattikoululäksyt 3 neljännes 2023
Sapattikoululäksyt 2 neljännes 2023
Sapattikouläksyt 1 neljännes 2023