Ilman uskoa ja toivoa ihmisen on vaikea elää. Ateisteillakin on usko, että Jumalaa ei ole olemassa, mutta näin uskoen on vaikea todistaa miten elämä sai alkunsa. Darwinin kehitysopin perusteella on turha todistaa sitä, koska siinä on paljon ristiriitoja ja epätodellisia selityksiä elämän synnystä.

Me uskomme Raamatun Sanaan, koska se itse todistaa puolestaan, että se on totta, mistä se puhuu. Ennustukset, jotka ovat siellä ilmoitettu  täsmällisesti ovat toteutuneet ja ne ennustukset, jotka koskevat meidän aikaamme myös toteutuvat. Sen takia Raamattu on luotettava kirja. Se antaa selvän ja oikean vastauksen: Miten elämä alkoi? Mikä on oikea uskonto? Todistaa oikeasta Jumalasta, joka rakastaa meitä ja oikeasta  tiestä, joka vie ikuiseen autuuteen.

Jeesus sanoi: “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani“ Joh. 14:6. Ei ole toista nimeä, jokin enkeli tai pyhä ihminen, ei pappi tai neitsyt Maria, jonka kautta pääsemme Isän luokse. “Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman“ Apt. 4:12. “Kuinka paljon paremmin puhdistaakaan Kristuksen veri! Ikuisen henkensä voimalla hän on antanut itsensä virheettömänä uhrina Jumalalle, ja hänen verensä puhdistaa meidän omantuntomme kuoleman teoista, niin että voimme palvella elävää Jumalaa. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön“ Hebr. 9:14,15. Jeesus on ainoa tie, jonka kautta pääsemme takaisin ikuiseen kotiin, jonka Aadam ja Eeva kadottivat synnin seurauksena.

Jeesus ilmoitti että: “Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu ….“ Mark.16:16. Nämä ovat ensimmäiset pelastuksen ehdot.   Ilman henkilökohtaista uskoa ei voi palvella Jumalaa. Elävän uskon seurauksena on uudesti syntyminen Pyhän Hengen kautta. Silloin alkaa uusi elämä ja ihminen tekee liiton kasteen kautta Jeesuksen kanssa.

Kasteessa kuvaannollisesti vanha ihminen haudataan veden alle ja sieltä nousee uusi ihminen. Vapahtaja osoitti meille esimerkin kaikessa, myös kasteessa. Jordanin virralla hän otti upotuskasteen ja me seuraamme sitä esimerkkiä.

Pelastuksen tiellä on ohjeita, joita meidän pitää seurata, että pääsisimme perille. Ne ovat perustettu Jumalan pyhälle ja ikuiselle laille. Uskomme, että Jumala ei ole muuttanut lakiansa, sillä jos niin olisi, se tarkoittaisi, että hän olisi tehnyt jonkin erehdyksen ja sen johdosta laki pitäisi muuttaa, mutta Jumala ei tee erehdyksiä koskaan.

Jos olisi mahdollista, että Jumala muuttaisi lakinsa, silloin Jeesuksen ei olisi tarvinnut kuolla ihmisen synnin takia.   Vapahtajamme itse sanoi: “älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään“ Matt.5:17

Uhrinsa kautta Jeesus ei muuttanut Jumalan moraalista lakia, vaan uhrilain, koska todellinen Karitsan veri vuodatettiin kaikkien ihmisten syntien puolesta. Sen vuoksi Uuden Testamentin aikana ei ole enää tarpeellista uhrata uhrieläimiä, vaan Jeesus oman verensä kautta puolustaa kaikkia, jotka uskovat häneen, Isänsä edessä.

Vapahtajamme sanoi: “…Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi“ Joh. 8:32. Kun kuljemme totuudessa se vapauttaa meidät huonoista tavoista ja synneistä, näin Jumala pyhittää meidät totuudessa ja Jeesuksen rukous toteutuu: “Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus Joh. 17:17.

Rakas Luoja on määrännyt laissansa yhden päivän viikossa lepopäiväksi ihmisille. Hän on tarkoittanut, että me sinä päivänä vapaudumme kaikista työtehtävistämme pyhittääksemme sen Hänelle, ja vapaana kaikista maallisista huolista palvelemme Häntä. Kun pidämme Jumalan määräämän päivän lepopäivänä, saamme suuria siunauksia, uusia ruumiillisia ja henkisiä voimia seuraavalle viikolle.

Jumala on määrännyt lepopäiväksi sapatin (lauantain) eikä sunnuntaita. “Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.“ (2. Moos. 20:8-11.) Seitsemäntenä päivänä kaikki mitä Luoja teki oli valmista, siitä tuli maapallomme “syntymäpäivä“ ja se on muistomerkki luomisesta. Kunnioittamalla sitä päivää, jonka Jumala antoi pyhäksi ihmisille, me kunnioitamme Häntä. Jumala on antanut sapatin merkiksi Hänen ja Hänen kansansa välille.”

“Ja pyhittäkää minun sapattini; ne olkoot merkkinä välillämme. minun ja teidän, että tulisitte tietämään. että minä olen Herra, teidän Jumalanne.“ (Hes. 20:20.)

Uudessa maassa on myös yksi erikoinen juhlapäivä, ja Raamattu ilmoittaa meille, että se on jälleen sapatin päivä. Sinä päivänä kaikki pelastetut menevät palvelemaan Jumalaa: “Niin kuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra.“ Jes. 66:22,23.

Lopun ajan profeetaksi Jumala kutsui Ellen G. Whiten (1827-1915) ja hänen kauttaan hän on antanut lisää valoa lapsillensa. Kaikki todistukset, jotka on annettu hänen kauttansa ovat sopusoinnussa Raamatun kanssa ja auttavat meitä ymmärtämään sitä helpommin ja paremmin.

Viimeiseen sanomaan kuuluu myös terveysuudistus. “Terve sielu terveessä ruumiissa“ on meidän mottomme. Alkuperäinen ruokavalio, jonka Jumala antoi Aadamille ja Eevalle on kasvisruoka ja sitä me seuraamme. Uudessa maassa ei tapeta enää eläimiä syödäksemme niiden lihaa, ei juoda alkoholia eikä käytetä minkäänlaisia vahingoittavia nautintoaineita ja siihen meidän täytyy tottua tässä elämässä.

Seitsemännen päivän adventistien kansainvälinen lähetysseurakunta uskonpuhdistusliike sai alkunsa Euroopassa ensimmäisen maailmansodan aikana, kun adventtiseurakunnan keskuudessa oli eriäviä näkemyksiä siitä, onko uskovaisen sopivaa osallistua sodankäyntiin. Pieni vähemmistö kieltäytyi tarttumasta aseisiin ja heidät erotettiin seurakunnasta. Sodan jälkeen tehtiin yrityksiä yhteenliittymisestä, mutta sotakysymyksessä ei löydetty yhteistä linjaa, ja niin tämä “uskonpuhdistusliike“ järjestäytyi omaksi seurakunnakseen vuonna 1925. Tämä on Laodikean jäännösseurakunta, joka on kuvattu Ilm. 18 luvun enkelinä. “Tämän enkelin työ sattuu oikeaan aikaan liittyen kolmannen enkelin sanoman viimeiseen työhön, kun sanomaa julistetaan voimakkaalla äänellä.” H. k. 307,308.

Uskonpuhdistusliikkeen periaatteisiin kuuluu edelleen aseistakieltäytyminen Jeesuksen antaman ohjeen mukaan: “Pistä miekkasi tuppeen, sillä kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat“ (Matt. 26:52).

Uskonpuhdistusliikkeen kansainvälinen pääkonferenssi toimii U. S. A:ssa. Sen alaisuudessa toimivat unionit ja kentät (2. Moos. 18:13-23). Pääkonferenssin tarkoituksena on organisoida evankelioimistyötä kaikkeen maailmaan.

Ajan merkit osoittavat, että tämä synnistä turmeltunut maailma pian loppuu ja rakas Vapahtajamme tulee suurella kirkkaudella ja voimalla kaikki enkelinsä mukanaan noutamaan omansa ikuiseen kotiin.

Lähestyen maapalloamme Jeesus herättää kuolleista ne, jotka kuolivat uskossa, uskollisina hänelle. “Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. 1. Tess. 4:16,17. “Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta“ Ilm. 20:5,6.
Tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen tämä maapallo puhdistetaan tulella, siinä palavat kaikki uskomattomat ja saatana enkeliensä kanssa. Näin synnin tarina loppuu ja se ei toistu milloinkaan.

Pelastetut saavat iloiten elää ikuisesti uudistetussa maassa Jeesuksen ja Jumalan kanssa.  “Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja valtaistuimella istuva sanoi: ‘Katso, uudeksi minä teen kaikki.‘ Ja hän sanoi: ‘Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet‘“ Ilm. 21:1,5.

Olkaamme valmiit kohtaamaan pian tuleva Vapahtajamme!